• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/06/2559

นายฤภวัฒน์ โพธิ์น้อย นักพัฒนาสังคมชำนาญการเข้าร่วมตรวจเยี่ยม ปฎิบัติในการตรวจIUUและค้ามนุษย์ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและเรือประมง

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/06/2559

งานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 02/03/2559

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/10/2558

โครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชนไทย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/10/2558

“เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” ครั้งที่ 2

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/10/2558

งานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป