สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

หน่วยงานภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ

  • 34 / 1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • 0-2584-5115
  • www.kredtrakarnhome.com
ดูแผนที่

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

  • ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 2/4 ม.2, ถ.รังสิต-นครนายก, ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12110
  • [email protected]
  • 0-25773826
  • http://www.homeformens.dsdw.go.th/
ดูแผนที่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป