ประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชา,ลาว,เมียนมาร์,เวียดนาม,ญี่ปุ่น และประเทศไทย จำนวนกว่า ๑๐๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์ ระบบช่วยเหลือส่งกลับ และคืนสู่สังคม รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป