• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 24/07/2561

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป