การประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือ CMM ไทย-ลาว ครั้งที่ 16

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือ CMM ไทย-ลาว ครั้งที่ 16 โดยมีคณะผู้แทนฝ่าย สปป ลาว จากกองเลขาคณะกรรมการต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ กระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ผลการประชุมได้ข้อตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะกลับไปดำเนินการบริหารจัดการ การส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติลาว ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และจะนำมารายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป