ประชุมมติร่างกฏหมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้มีการประชุมมติร่างกฏหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) ท่านอุษณี กังวารจิตต์ เป็นประธาน (รองปลัดกระทรวง พม.)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเพิ่มเติมความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป