ประชุมระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว เรื่องการศึกษาในการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนลาว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว เรื่องการศึกษาในการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนลาว วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก JICA ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสปป.ลาว จำนวน ๓๕ คน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนกลับสู่สังคมต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป