รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 07/04/2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ จำนวน 1 อัตรา


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป