รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ๓ ตำแหน่ง

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 09/10/2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ๓ ตำแหน่ง


ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา


ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา


ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป