รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ๒ ตำแหน่ง

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 06/03/2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ๒ ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ จำนวน ๑ อัตรา


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป