ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 03/08/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 1 (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 25/08/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 1 (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 14/09/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 28/09/2566

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป