• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 03/08/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป