• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 14/09/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป