• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 25/08/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 1 (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะ สมรรถนะ ครั้ง 1 (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป