• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 16/09/2559

ทำเนียบล่ามที่ผ่านหลักสูตรสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ทำเนียบล่ามที่ผ่านหลักสูตรสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป