• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 22/08/2559

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีล้งกุ้งกิ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีล้งกุ้งกิ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป