• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 16/05/2559

เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๘

หัวข้อ ๑)ความหมายของการค้ามนุษย์ 

         ๒)พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

         โดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

         ตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป