• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 17/05/2565

วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565

1) หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565

2) หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565

3) หลักเกณฑ์การเสนอชื่อหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป