• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 30/07/2563

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป