• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 30/03/2561

วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

1.หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

2.หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE ในหัวข้อเรื่อง "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

3.หลักเกณ์การเสนอชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

4.หลักเกณฑ์การส่งผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป