ประกาศ การเปิดรับการเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ปี 2567

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 02/04/2567

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การเปิดรับการเสนอชื่อ บุคคล หน่วยงาน และจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ประจำปี 2567


แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลต้นแบบ พ.ศ.2567

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 02/04/2567

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลต้นแบบ พ.ศ.2567


แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลดีเด่น พ.ศ.2567

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 02/04/2567

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบุคคลดีเด่น พ.ศ.2567


แบบฟอร์มการสมัครรางวัลหน่วยงานดีเด่น พ.ศ. 2567

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 02/04/2567

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลหน่วยงานดีเด่น พ.ศ. 2567


แบบฟอร์มการสมัครรางวัลจังหวัดต้นแบบกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) พ.ศ. 2567

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 02/04/2567

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลจังหวัดต้นแบบกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) พ.ศ. 2567


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป