รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/07/2559

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558


TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/07/2559

TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015 THE ROYAL THAI GORERNMENT' ' S RESPONSE


รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 19/01/2561

รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/06/2561

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555 (ENG)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555 (ENG)


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555 


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2552

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2552


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2557

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2557


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2553

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2553


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2554

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2554


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2556

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/01/2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2556


รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/05/2564

รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564


Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 01/09/2564

Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020


รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย ประจำปี 2563

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 01/09/2564

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563


Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2021

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/08/2565

Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2021


รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/03/2566

รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562


Thailand’s Country Report 2019 on Anti-Human Trafficking Response 2019

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 16/03/2566

Thailand’s Country Report 2019 on Anti-Human Trafficking Response 2019


รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/01/2567

รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565


Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2022

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/01/2567

Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2022


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป