• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 06/12/2565

การรับรององค์กรเอกชนที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552

การรับรององค์กรเอกชนที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป