• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 30/03/2564

การยื่นเอกสารคำร้องขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

การยื่นเอกสารคำร้องขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ผู้ว่าราชการ 76 จังหวัด)

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป