• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 20/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดการอบรมด้านการส่งกลับคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป