• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 10/08/2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป