• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 26/10/2563

ค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป