• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 20/08/2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป