• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 29/01/2562

หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปราม ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปราม ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป