การเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนEU และเอกอัครราชทูตEU ประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ 17 ก.ค. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนEU และเอกอัครราชทูตEU ประจำประเทศไทย ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 16 คน วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามกรณีตรวจพบร่องรอยบาดเจ็บของแรงงานประมงต่างด้าว เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบจะสอบถามอาการ สาเหตุ และหากพบว่า ถูกทำร้ายจากการบังคับใช้แรงงานจะนำไปแจ้งความจะมีทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยก หากเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป ส่วนในเรื่องของการดำเนินงานศูนย์Pipo การขึ้นทะเบียนแรงงาน เรือต่างชาติที่เข้ามาทำประมงในไทย อนุรักษ์ปลาอย่างไร และตรวจเยี่ยมห้องสัมภาษณ์แรงงาน เน้นเป็นสัดส่วนไม่พลุกพล่าน นายจ้างเข้าไม่ได้ และเสนาธิการทหารเรือขอบคุณผู้แทนทุกหน่วยที่เข้าร่วม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป