พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อสืบทอดประเพณี ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อสืบทอดประเพณี ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสร้างความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 โดยมี นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสะพานขาว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป