กองต่อต้านการค้ามนุษย์ พม. ได้รับรางวัล JICA President Award จากญี่ปุ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการสร้างผลงาน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA) ประจำประเทศไทย ได้มอบรางวัล JICA President Award ครั้งที่ 15 ให้กับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว รางวัล JICA President Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลและหน่วยงานจากประเทศต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างผลงานและความสำเร็จให้กับ JICA เพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ได้ทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และการอบรมบุคลากรในด้านการพัฒนาประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป