• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 08/10/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง กองการต่อต้านการค้ามนุษย์

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=180

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=181

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประสานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=182

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=183

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=184

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

https://www.e-aht.com/startup/gotoInformationActivityDetail?informationID=185

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป