• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 22/08/2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นำคณะสปป.ลาว เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนและเยี่ยมพูดคุยกับผู้เสียหาย ณ สคม.บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป