• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 03/08/2561

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. มอบนโยบายหัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป