งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้นของรัฐบาลที่จะต้องสานต่อการ ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป และให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานป้องกันกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากลโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้น และแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปีนี้ และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ขอให้มุ่งมั่น อดทน ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ได้เชิญชวนทุกฝ่ายผนึกกำลังร่วมกันทำงาน ตามเจตนารมณ์ เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป