โครงการ การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรยายในหัวข้อ แนวทางการทำงานเพื่อก้าวต่อไปในการปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรระดับผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน ของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป