วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและกองต่อต้านการค้ามนุษย์

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและกองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีท่านอุษณีย์ กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 702/s3 ชั้น7 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป