พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. มอบนโยบายหัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังชาว พม. ต่อต้านการค้ามนุษย์” และมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 220 คน พลเอก อนันตพรฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้กล่าวขอบคุณภาคีเครือข่าย และ ชาว พม. ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จนส่งผลให้สหรัฐฯ เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และจัดระดับประเทศไทย ในรายงาน การค้ามนุษย์ หรือ TIP Report (Trafficking in Persons Report) จากระดับ 3 และระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เป็นระดับ 2 (Tier 2) ซึ่งนับเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบ 9 ปี ที่ผ่านมาของประเทศไทย พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย การดำเนินงานที่สำคัญ 3 ด้าน ตามหลักมาตรฐานสากล ดังนี้ 1.ด้านนโยบาย 2.ด้านการป้องกัน 3.ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 4.ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย 5.การดำเนินงานทุกด้านขอให้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และขอให้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป โดยยินดีให้การสนับสนุนให้การทำงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะดูแลผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป