ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดี

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวุธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุน เงินรางวัล จำนวน 5 คดี เป็นเงิน 175,000 บาท และค่าตอบแทนจำนวน 3 คดีเป็นเงิน 100,000 บาทรวมเห็นชอบให้การสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 275,000 บาท

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป