ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจชุดเคลื่อนที่เร็ว / เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์

นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจชุดเคลื่อนที่เร็ว / เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งได้ร่วมเป็นทีมคัดแยกผู้เสียหายกรณีลักลอบทำงานนวดผิดกฎหมายจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผ่านระบบออนไลน์ ณ กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ยังได้หารือกับผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ต่างๆโดยสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป