ประชุมคณะอนุกรรมการคอมมิทระดับภูมิภาค (COMMIT Regional Taskforce Meeting) ผ่านระบบออนไลน์

นางสาว แรมรุ้ง วรวุธ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคอมมิทระดับภูมิภาค (COMMIT Regional Taskforce Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงพม. โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์และ ผู้ประสานงานโครงการ UN-Act ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุม COMMIT เป็นการประชุมตามวาระของกรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาวเมียนมา ไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่จะกำหนดแผนงานความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคให้มีความยั่งยืนการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมอนุกรรมการฯ โดยมีประเด็นหารือในเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลไกการส่งต่อระดับชาติและระหว่างประเทศและการหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการร่วมกันในการขับเคลื่อนกระบวนการคอมมิทในอนาคตนอกจากนี้เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป