โครงการ“ 5 ธันวารวมพลังจิตอาสา พัฒนาพม.

โครงการ“ 5 ธันวารวมพลังจิตอาสา พัฒนาพม.” พร้อมทั้งปล่อยขบวนจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพม. รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 300 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณรอบกระทรวง พม. และชุมชนใกล้เคียงเพื่อความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมโดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์เข้าร่วมงาน ดังกล่าว ณ บริเวณลานชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป