• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 07/08/2561

การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งที่ 10 (10th JMG on PSC)

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 03/08/2561

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. มอบนโยบายหัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/07/2561

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/07/2561

การประชุมจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561-2580 ครั้งที่2

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 18/07/2561

การเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนEU และเอกอัครราชทูตEU ประจำประเทศไทย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 09/07/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 19/04/2561

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานต่อต้านการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 12/02/2561

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามตกลงร่วมมือต้านการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/10/2559

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง นำข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 17/10/2559

การต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/10/2559

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนตรีเพชร 2

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/10/2559

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม2559 เวลา 18.30 น.

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 05/10/2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/10/2559

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานในพิธีสถาปนากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/09/2559

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ หูหนวกโลก

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/09/2559

เมื่อ (อ. ที่13 ก.ย.) เวลา 09.30 น. นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/09/2559

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา17.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การต้อนรับ Mr. Soe Kyi

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 26/08/2559

โรดแมปเร่งด่วนของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/06/2559

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5

ดูเพิ่ม +
 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/06/2559

การประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2

ดูเพิ่ม +

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป